Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi’nin yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanacak “Bilgi Yönetimi Dergisi” ile ilgili bilgiye http://dergipark.gov.tr/by adresinden erişilebilmektedir.