Çalgı

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: Çalgı Anasanat Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans Programı, Konservatuvar ve dengi okulların lisans programı mezunları ve profesyonel icra alanında kendilerini geliştirmek ve akademik eğitimlerini ilerletmek isteyen icracılar için tasarlanmış bir programdır. Çalgı, oda müziği ve ensemble gibi alan derslerine ek olarak erken dönem icra stilleri, 1945 sonrası çalgı müziği repertuvarı, müzik analizi, müzik tarihi ve sanat tarihi etkileşimleri gibi akademik dersler öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimleri göz önünde bulundurularak programa eklenmiştir.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Gülnara AZİZ

e-posta: aziz@ankara.edu.tr
Tel: (0312) 

Bilim Dalları Başkanlarının İletişim Bilgileri:  
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Ahmet İçtüzer
Tel: (0312) 317 13 45 / 1686

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri