YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA DUYURUSU Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Zeynep İlayda ETEM, düzeltilen tezinin tez savunmasına  15 Mart 2018 tarihinde saat : 09.00’da Ankara Üniversitesi Gümüşdere Yerleşkesi Devlet Konservatuvarı binasında sınava girecektir.


Önemle Duyurulur.