2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Başvuran Adaylardan Jüriler Tarafından Başarılı Bulunan Yedek Adayların Listesi

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim Dalı/Dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince jüri tarafından başarılı bulunan yedek adayların listesine aşağıdaki linklerden ulaşılmaktadır. 
Yayınlanan listede adı geçenlerin on-line başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık tespit edilmesi durumunda adayın kaydı Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5 maddesi uyarınca Enstitümüz tarafından yapılmayacaktır. 
Ayrıca, kesin kayıt işleminin adayların şahsen ya da noter onaylı vekalet verecekleri kişi tarafından yapılması gerekmektedir. 
Kayıt işlemleri 25 Eylül 2017 Pazartesi günü (bir gün) yapılacaktır. Bu tarihten sonra kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır. 
Kayıt işlemleri ve gerekli evraklara sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=293 adresinden ulaşılabilir. 

Yedek Liste