Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45/c maddesi doğrultusunda, kayıt yenileme işlemini ard arda iki kez yerine getirmeyerek kaydı silinen öğrenciler, 25 Eylül 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar (hafta sonu hariç) mazeretlerini (varsa belgelerini de ekleyerek) belirttikleri bir dilekçe ile Müdürlüğümüze bizzat başvuruda bulundukları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulumuz tarafından Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri kapsamında durumları değerlendirmeye alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.