2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI SONUÇLARI

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden online olarak başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim/Bilim Dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince sınav jürileri tarafından başarılı bulunan adayların listesine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
Yayınlanan listelerde başarılı bulunan adayların online başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık, eksik belge ya da yanlış beyânda bulundukları tesbit edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5.maddesi uyarınca, bu adayların kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce iptal edilecektir.
Kesin kayıt için adayların Enstitümüze şahsen başvuruda bulunmaları ya da noter onaylı olarak vekâlet verecekleri kişi tarafından kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Enstitümüz Uzaktan Eğitim ve II. Öğretim lisansüstü programları için yedek aday uygulaması bulunmaktadır. Bu doğrultuda asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listesindeki adaylardan kimlerin kayıt yaptırmaya hak kazanacağı 22 Eylül 2017 Cuma günü itibariyle Enstitümüzün WEB sayfasında ilân edilecektir. 

Kayıt işlemleri ve kayıt sırasında gerekecek evraklara sosbilens.ankara.edu.tr/?page_id=293 adresinden ulaşılabilir. 

Kayıt işlemleri 19 Eylül 2017 Salı günü saat 17:00’a kadar uzatılmıştır.

YÜKSEK LİSANS:
Liste 

DOKTORA:
Liste