2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Başvuran Adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavı Sonuçları Hakkında Açıklama

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü program kontenjan ve kabul koşullarına göre, OBS üzerinden başvuruda bulunan ve ilgili Anabilim Dalı/Dalları tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince jüri tarafından başarılı bulunan adayların listesi 12 Eylül 2017 tarihi itibariyle Enstitümüz resmi web sayfasında yayınlanacaktır. 
Yayınlanan listede adı geçenlerin on-line başvuru esnasında sisteme girdikleri bilgiler ile kayıt sırasında Enstitümüze sunacakları evraklar arasında herhangi bir uyuşmazlık tespit edilmesi durumunda adayın kaydı Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 53/5 maddesi uyarınca Enstitümüz tarafından yapılmayacaktır. 
Ayrıca, kesin kayıt işleminin adayların şahsen ya da noter onaylı vekalet verecekleri kişi tarafından yapılması gerekmektedir. 
Enstitümüz uzaktan eğitim ve II. öğretim lisansüstü programları için yedek uygulaması yapılacak olup, yedek listeden kayıt yaptıracak adaylar kesin kayıt bitim tarihinin ardından Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. 

İlgililere önemle duyurulur.