Halkla İlişkiler ve Tanıtım Akademik Kadro

Prof.Dr Sema Becerikli (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr Nuran Yıldız
Doç.Dr. Fatih Keskin
Doç.Dr. Besime Pınar Özdemir
Doç.Dr. Melike Aktaş
Doç.Dr. Aslı Yağmurlu Dara
Doç.Dr. Deniz Sezgin Emüler
Yrd.Doç.Dr. Halise Karaaslan Şanlı
Yrd.Doç.Dr. Jale Özata Dirlikyapan