Uzaktan Öğretim Programı Diploması Hakkında

Uzaktan öğretim programlarına kaydolan öğrenciler için düzenlenecek diplomalarda “uzaktan öğretim” ibaresinin yer alması ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uzaktan öğretim programlarına kaydolan öğrenciler için geçerli olması Üniversitemiz Senatosu’nun 25/04/2017 tarih ve 459/3928 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.