Eurostudent VI Anketi Hakkında

Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında bir anket hazırlanmıştır.
Anket adresi: http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 
Yukarıda adresi verilen anketin öğrencilerimiz tarafından doldurulması ilgili projenin amacı için yardımcı olacaktır.
Önemle duyurulur.