Mezuniyet İşlemlerinde Kütüphaneden Alınacak Belge Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde kütüphanesi bulunmayan Enstitülerin yüksek lisans/doktora öğrencileri, kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmek için, enstitülerde yürütülen akademik programlar paralelinde ilgili fakülte ve/veya yüksekokul kütüphanelerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Üyelik işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz kütüphanelerimizin ödünç verme ve hizmet politikaları doğrultusunda, tüm kütüphanelerimizden yararlanabileceklerdir.
Bu bağlamda ilgili öğrencilerin mezuniyet başvurularında bağlı bulundukları enstitü/fakülte/yüksekokul kütüphanesinden, üyeliği üzerinde ödünç alınmış materyal olmadığına dair belgeyi, bağlı bulundukları enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.