Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr.Gör.Dr. Kamile Önder, Dr.Öğr.Üyesi Sümeyya Tatlı Harmancı, Öğr.Gör.Dr. Selam Aslantaş ve Öğr.Gör. Emire Uluğ tarafından hazırlanan “Meta-Yapay Zeka Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Gerçeklik ve Güvenirlik Çalışması” isimli anket çalışmasına aşağıdaki linkten erişilebilir.

Anket

 

Bu ilan 20/02/2024 tarihinde yayınlanmıştır.