Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan YEDEK adayların aşağıda belirtilen belgeleri 07 – 09 Şubat 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak https://basvuru.ankara.edu.tr/ adresindeki başvurulan programa ait alanda yer alan belge yükleme butonu ile sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların belgeleri incelenecek ve kesin kayıtları 07  – 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Enstitümüzce tamamlanarak e-posta adresleri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Adayların kayıt işlemleri için Enstitümüze gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

Üniversitemiz Senatosu kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri sırasında sisteme yükledikleri belge ve bilgiler arasında uyuşmazlık bulunması, veya eksik belge/yanlış beyân olması ya da istenen belgelerin ibraz edilmemesi veya ilân edilen lisansüstü programın özel koşullarını sağlamaması durumunda, kayıt işlemleri iptal edilecektir.

Kesin kayıt işlemleri esnasında, YÖKSİS kayıtlarında başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aktif öğrenci olduğu anlaşılan adayların kayıt işlemleri iptal edileceğinden, bu durumdaki adayların, kesin kayıt tarihleri sona ermeden kayıtlı oldukları lisansüstü programla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

Lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kayıt işlemleri için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları “okul tanıma” belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. “Okul Tanıma” belgesi olmayan adayların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

DOKTORA PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK – YEDEK) 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK – YEDEK)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK – YEDEK) 


KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
(E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN TÜM BELGELER GEÇERLİDİR)

Yüksek Lisans veya Doktora Kesin Kayıt Formu (Türk uyruklu adaylar için, imzalı),

– Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet biyometrik fotoğraf ,

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri),

Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi),

– Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi)

– Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, TC Kimlik Kartı fotokopisi,

– ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi örneği,

– YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi örneği,
 

 

 

Bu ilan 06/02/2024 tarihinde yayınlanmıştır.