Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 30 Ocak 2024 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak https://basvuru.ankara.edu.tr/ adresindeki başvurulan programa ait alanda yer alan belge yükleme butonu ile sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların belgeleri incelenecek ve kesin kayıtları 30 Ocak 2024 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında Enstitümüzce tamamlanarak e-posta adresleri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Adayların kayıt işlemleri için Enstitümüze gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

Üniversitemiz Senatosu kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri sırasında sisteme yükledikleri belge ve bilgiler arasında uyuşmazlık bulunması, veya eksik belge/yanlış beyân olması ya da istenen belgelerin ibraz edilmemesi veya ilân edilen lisansüstü programın özel koşullarını sağlamaması durumunda, kayıt işlemleri iptal edilecektir.

Kesin kayıt işlemleri esnasında, YÖKSİS kayıtlarında başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aktif öğrenci olduğu anlaşılan adayların kayıt işlemleri iptal edileceğinden, bu durumdaki adayların, kesin kayıt tarihleri sona ermeden kayıtlı oldukları lisansüstü programla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

Lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kayıt işlemleri için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları “okul tanıma” belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. “Okul Tanıma” belgesi olmayan adayların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN 06 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE YEDEK İLANI YAPILACAKTIR.

DOKTORA PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK)

DOKTORA PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (YABANCI)

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK)

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (YABANCI)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (YABANCI)

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
(E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN TÜM BELGELER GEÇERLİDİR)
Required Documents for Final Registration:  

Yüksek Lisans veya Doktora Kesin Kayıt Formu (Türk uyruklu adaylar için, imzalı),
Final Registration Form for Master’s or Doctorate (for Foreign Candidates, signed)

– Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet biyometrik fotoğraf ,
-Biometric photograph (1/newly taken)

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri),
-Diploma or Graduation Certificate (Diplomas obtained from foreign countries must be approved by the University or Notary and Turkish translations approved by Notary) 

-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi),
-Transcript (Approved by University or Notary and  Turkish translations approved by Notary)  

-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi)

-Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, TC Kimlik Kartı fotokopisi,
-Passport copy (for Foreign Candidates)

-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi örneği,

-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi örneği,
-Proficiency document for English Language  

Yabancı uyruklu adaylar için TÖMER C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi,
Yabancı uyruklu adaylar için Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

 

Bu ilan 29/01/2024 tarihinde yayınlanmıştır.