Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 28 Temmuz – 2 Ağustos 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak https://basvuru.ankara.edu.tr/ adresindeki başvurulan programa ait alanda yer alan belge yükleme butonu ile sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların belgeleri incelenecek ve kesin kayıtları 28 Temmuz – 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında Enstitümüzce tamamlanarak e-posta adresleri üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Adayların kayıt işlemleri için Enstitümüze gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

Üniversitemiz Senatosu kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri sırasında sisteme yükledikleri belge ve bilgiler arasında uyuşmazlık bulunması, veya eksik belge/yanlış beyân olması ya da istenen belgelerin ibraz edilmemesi veya ilân edilen lisansüstü programın özel koşullarını sağlamaması durumunda, kayıt işlemleri iptal edilecektir.

Kesin kayıt işlemleri esnasında, YÖKSİS kayıtlarında bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aktif öğrenci olduğu anlaşılan adayların kayıt işlemleri iptal edileceğinden, bu durumdaki adayların, kesin kayıt tarihleri sona ermeden kayıtlı oldukları programla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

Lisans öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kayıt işlemleri için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’ndan alacakları “okul tanıma” belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. “Okul Tanıma” belgesi olmayan adayların kayıt işlemlerinin iptali yoluna gidilecektir.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN 4 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YEDEK İLÂNI YAPILACAKTIR.

DOKTORA PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK)

DOKTORA PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (YABANCI)

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (TÜRK)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SINAV SONUÇLARI (YABANCI) 

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ KONTENJANI SINAV SONUÇLARI

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Required Documents for Final Registration:

-Yüksek Lisans veya Doktora Kesin Kayıt Formu (Türk adaylar için, imzalı),
-Final Registration Form for Master’s or Doctorate (for Foreign Candidates, signed)

– Yeni çekilmiş 1 (Bir) adet biyometrik fotoğraf ,
-Biometric photograph (1/newly taken)

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri),( E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri de geçerlidir.)
-Diploma or Graduation Certificate (Diplomas obtained from foreign countries must be approved by the University or Notary and Turkish translations approved by Notary)

-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi), ( E-Devlet üzerinden alınan not döküm belgeleri de geçerlidir.)
-Transcript (Approved by University or Notary and  Turkish translations approved by Notary)

-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi), ( E-Devlet üzerinden alınan askerlik durum belgeleri de geçerlidir.)

-Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, TC Kimlik Kartı fotokopisi, ( E-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri de geçerlidir.)
-Passport copy (for Foreign Candidates)

-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi örneği,

-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi örneği,
-Proficiency document for English Language

-Yabancı uyruklu adaylar TÖMER C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi,

-Protokol kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adayların kurum çalışanı olduklarına ilişkin belge.

 

Bu ilan 26/07/2022 tarihinde yayınlanmıştır.