5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden yararlanmak isteyen ve (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve anılan Kanun’da belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ekteki başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Sözkonusu Kanun’dan terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacaklardır.

Başvurular, Enstitümüze şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. E-posta yoluyla yapılacak başvurular ile kargo yoluyla yapılacak gecikmeli başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenen Belgeler:

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır),
-Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf,
-Türk uyruklular için T.C.Kimlik Kartı Fotokopisi,
-Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi,
-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir),
-7417 Sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden Yararlanma İstem Dilekçesi (tıklayınız)

 

 

Bu ilan 21/07/2022 tarihinde yayınlanmıştır.