Ankara Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünün katkısı ile 17 Mayıs 2022 tarihinde 09.00-12.30 saatleri arasında “Covid-19 Pandemisinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri” adlı çevrimiçi panelin düzenlenecektir. Panel programı ve afişi ile toplantı linki, ID ve Password aşağıda belirtilmiştir.

Toplantı Linki:
https://veduboxsystem.zoom.us/meeting/register/tJIoc-CsqDwsGdz-N1HRM1VNHjjr_m78OmVJ

Zoom Id :96549467638
Zoom Password :T1htlF

Panel Programı
Panel Afişi

 

Bu ilan 12/05/2022 tarihinde yayınlanmıştır.