Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” başlıklı yazısı uyarınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için eğitim-öğretim haklarının saklı tutulmasını talep eden yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunun 29/04/2020 tarih ve 1689/44 sayılı kararı ile kabul edilerek Rektörlük makamına arz edilmiş, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 05/05/2020 tarih ve 1309/33108 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Kayıt hakkının saklı tutulmasına yönelik talepleri kabul edilen öğrencilerin listesi  aşağıdaki gibi olup, listeler bu duyuru altından güncellenmeye devam edecektir.
Önemle Duyurulur.
Liste 1
Liste 2 
Liste 3 
Liste 4
Bu ilan 10/07/2020 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 23/06/2020 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 09/06/2020 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 20/05/2020 tarihinde yayınlanmıştır.